مشاهده مقالات برچسب زده شده 'PHP'

 افزایش upload_max_filesize از طریق cPanel

دستور upload_max_filesize یکی از دستورات تنظیمی درون پروندۀ پیکربندیِ php است که میزان محدودیت...

 نحوه تغییر نسخه PHP

از آنجاییکه تکنولوژِی های مورد استفاده کاربران، در نسخه ها و امکانات متفاوت PHP توزیع شده اند؛...