سرور های مجازی استاندارد اروپا: فوق العاده ارزشمند، در برابر هزینه پرداختی!

مناسب استفاده های شخصی، سیستم های توزیع شده و محیط های توسعه!
> پردازنده 1 هسته ای
25% Complete
> فضای دیسک 20 گیگابایت NVMe SSD
12% Complete
> رم 2 گیگابایت
25% Complete
> پهنای باند 20 ترابایت
100% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور آلمان / فنلاند
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
EUSVS-25 GB - پلن مقدماتی قیمت 1,050,000/ماهیانه
خارج از دسترسی
> پردازنده 2 هسته ای
50% Complete
> فضای دیسک 40 گیگابایت NVMe SSD
25% Complete
> رم 4 گیگابایت
50% Complete
> پهنای باند 20 ترابایت
100% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور آلمان / فنلاند
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
EUSVS-40 GB - پلن اقتصادی قیمت 2,060,000/ماهیانه
خارج از دسترسی
> پردازنده 3 هسته ای
75% Complete
> فضای دیسک 80 گیگابایت NVMe SSD
50% Complete
> رم 4 گیگابایت
50% Complete
> پهنای باند 20 ترابایت
100% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور آلمان / فنلاند
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
EUSVS-80 GB - پلن تجاری قیمت 2,900,000/ماهیانه
خارج از دسترسی
> پردازنده 2 هسته ای
50% Complete
> فضای دیسک 80 گیگابایت NVMe SSD
50% Complete
> رم 8 گیگابایت
100% Complete
> پهنای باند 20 ترابایت
100% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور آلمان / فنلاند
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
EUSVS-80 GB - پلن سازمانی قیمت 3,740,000/ماهیانه
خارج از دسترسی
> پردازنده 4 هسته ای
100% Complete
> فضای دیسک 160 گیگابایت NVMe SSD
100% Complete
> رم 8 گیگابایت
100% Complete
> پهنای باند 20 ترابایت
100% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور آلمان / فنلاند
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
EUSVS-160 GB - پلن حرفه ای قیمت 5,210,000/ماهیانه
خارج از دسترسی