هاست لینوکس ایران

فضای حافظه 500 مگابایت
24% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
ایمیل نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
Add-on Domain 2 عدد
25% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل cPanel مدیریت می شوند.
ILH-500 MB - پلن تجاری قیمت از 500,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 500 مگابایت
24% Complete
پهنای باند 6 گیگابایت / ماه
30% Complete
بانک اطلاعاتی 1 عدد
50% Complete
ایمیل 1 عدد
50% Complete
پارک دامنه ندارد
100% Complete
Add-on Domain ندارد
100% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل cPanel مدیریت می شوند.
ILH-500 MB - پلن پایه قیمت از 590,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 1024 مگابایت
50% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
ایمیل نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
Add-on Domain 3 عدد
37% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل cPanel مدیریت می شوند.
ILH-1 GB - پلن سازمانی قیمت از 800,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 1 گیگابایت
0% Complete
پهنای باند 10 گیگابایت / ماه
50% Complete
بانک اطلاعاتی 1 عدد
50% Complete
ایمیل نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
Add-on Domain ندارد
100% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل cPanel مدیریت می شوند.
ILH-1 GB - پلن استارت آپ قیمت از 750,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 2048 مگابایت
100% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
ایمیل نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
Add-on Domain 4 عدد
50% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل cPanel مدیریت می شوند.
ILH-2 GB - پلن حرفه ای قیمت از 900,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه 2 گیگابایت
5% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی 2 عدد
33% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه 1 عدد
25% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
ILH-2 GB - پلن رشد قیمت از 890,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه 20 گیگابایت
50% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
ILH-20 GB - پلن الیت قیمت 3,250,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه ۵ گیگابایت
100% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی 3 عدد
50% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه 2 عدد
50% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
ILH-5 GB - پلن نقره قیمت 1,350,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه 20 گیگابایت
50% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
NLH-20 GB - پلن الیت قیمت 3,250,000/ماهیانه
سفارش دهید