هاست لینوکس ایران

فضای حافظه 100 مگابایت
4% Complete
پهنای باند 15 گیگابایت
15% Complete
بانک اطلاعاتی 3 عدد
30% Complete
ایمیل نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
Add-on Domain 1 عدد
25% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل cPanel مدیریت می شوند.
ILH-100 MB - پلن مقدماتی قیمت از 230,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 250 مگابایت
12% Complete
پهنای باند 50 گیگابایت
50% Complete
بانک اطلاعاتی 5 عدد
50% Complete
ایمیل نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
Add-on Domain 1 عدد
25% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل cPanel مدیریت می شوند.
ILH-250 MB - پلن اقتصادی قیمت از 310,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 500 مگابایت
24% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
ایمیل نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
Add-on Domain 2 عدد
50% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل cPanel مدیریت می شوند.
ILH-500 MB - پلن تجاری قیمت از 360,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 1024 مگابایت
50% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
ایمیل نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
Add-on Domain 3 عدد
75% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل cPanel مدیریت می شوند.
ILH-1 GB - پلن سازمانی قیمت از 450,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 2048 مگابایت
100% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
ایمیل نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
Add-on Domain 4 عدد
100% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل cPanel مدیریت می شوند.
ILH-2 GB - پلن حرفه ای قیمت از 550,000/ماهیانه
سفارش دهید