هاست ویندوز ایران: همیشه در دسترس باشید، حتی در زمان قطع اینترنت بین الملل!

با 7 روز تضمین بازگشت وجه، به هیچ وجه اشتباه انتخاب نمی کنید.
فضای حافظه 500 مگابایت
5% Complete
پهنای باند 50 گیگابایت
50% Complete
پایگاه داده MySQL 1
20% Complete
پایگاه داده MSSQL 1
25% Complete
ایمیل نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
تعداد وبسایت 1
20% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق ویندوز سرور 2022 بوده و توسط کنترل پنل پلسک مدیریت می شوند.
IWH-500 MB - پلن استارتاپ قیمت 650,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 1000 مگابایت
10% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
پایگاه داده MySQL 2
40% Complete
پایگاه داده MSSQL 1
25% Complete
ایمیل نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
تعداد وبسایت 2
40% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق ویندوز سرور 2016 بوده و توسط کنترل پنل پلسک مدیریت می شوند.
IWH-1 GB - پلن تجاری قیمت 850,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 2000 مگابایت
20% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
پایگاه داده MySQL 3
60% Complete
پایگاه داده MSSQL 2
50% Complete
ایمیل نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
تعداد وبسایت 3
60% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق ویندوز سرور 2016 بوده و توسط کنترل پنل پلسک مدیریت می شوند.
IWH-2 GB - پلن سازمانی قیمت 990,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 5000 مگابایت
50% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
پایگاه داده MySQL 4
80% Complete
پایگاه داده MSSQL 3
75% Complete
ایمیل نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
تعداد وبسایت 3
60% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق ویندوز سرور 2016 بوده و توسط کنترل پنل پلسک مدیریت می شوند.
IWH-5 GB - پلن حرفه ای قیمت 2,600,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 7000 مگابایت
70% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
پایگاه داده MySQL 4
80% Complete
پایگاه داده MSSQL 3
75% Complete
ایمیل نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
تعداد وبسایت 4
80% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق ویندوز سرور 2016 بوده و توسط کنترل پنل پلسک مدیریت می شوند.
IWH-7 GB - پلن ممتاز قیمت 3,200,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 10000 مگابایت
100% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
پایگاه داده MySQL 5
100% Complete
پایگاه داده MSSQL 4
100% Complete
ایمیل نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
تعداد وبسایت 5
100% Complete
سیستم عامل تمام پلن های فوق ویندوز سرور 2016 بوده و توسط کنترل پنل پلسک مدیریت می شوند.
IWH-10 GB - پلن شاهکار قیمت 3,650,000/ماهیانه
سفارش دهید
شامل همه پلن ها
  • Windows Server 2016
  • Microsoft MVC Core
  • Microsoft SQL Server 2017
  • MySQL
  • PHP
  • Microsoft ASP .Net
  • NodeJS 10
  • Docker
  • Plesk