ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

اطلاعات تماس
تشخیص دادیم دامنه ای که وارد کردید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
لطفا زبان دامنه ای را که می خواهید ثبت کنید انتخاب کنید.

فروش
.xyz
2,500,000 ريال
.io
39,800,000 ريال
.tech
37,500,000 ريال
.blue
14,500,000 ريال
.co
22,100,000 ريال
ویژه
.org
9,100,000 ريال
ویژه
.net
9,100,000 ريال
ویژه
.com
7,800,000 ريال
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com ویژه
7,800,000 ريال
1 سال
7,800,000 ريال
1 سال
8,400,000 ريال
1 سال
.ir ویژه
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.academy
21,930,000 ريال
1 سال
21,930,000 ريال
1 سال
21,930,000 ريال
1 سال
.agency
17,100,000 ريال
1 سال
17,100,000 ريال
1 سال
17,100,000 ريال
1 سال
.app
12,200,000 ريال
1 سال
12,200,000 ريال
1 سال
12,200,000 ريال
1 سال
.asia
11,200,000 ريال
1 سال
11,200,000 ريال
1 سال
11,200,000 ريال
1 سال
.baby جدید
51,850,000 ريال
1 سال
51,850,000 ريال
1 سال
51,850,000 ريال
1 سال
.be
7,250,000 ريال
1 سال
7,250,000 ريال
1 سال
8,180,000 ريال
1 سال
.bike جدید
23,850,000 ريال
1 سال
23,850,000 ريال
1 سال
23,850,000 ريال
1 سال
.bio جدید
50,930,000 ريال
1 سال
50,930,000 ريال
1 سال
50,930,000 ريال
1 سال
.biz ویژه
13,450,000 ريال
1 سال
13,450,000 ريال
1 سال
13,450,000 ريال
1 سال
.black
41,090,000 ريال
1 سال
41,090,000 ريال
1 سال
41,090,000 ريال
1 سال
.blog
20,520,000 ريال
1 سال
20,520,000 ريال
1 سال
20,520,000 ريال
1 سال
.blue
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
.boutique جدید
22,100,000 ريال
1 سال
22,100,000 ريال
1 سال
22,100,000 ريال
1 سال
.ca
11,000,000 ريال
1 سال
11,000,000 ريال
1 سال
11,000,000 ريال
1 سال
.cafe جدید
25,560,000 ريال
1 سال
25,560,000 ريال
1 سال
25,560,000 ريال
1 سال
.care جدید
26,250,000 ريال
1 سال
26,250,000 ريال
1 سال
26,250,000 ريال
1 سال
.cc
9,200,000 ريال
1 سال
9,200,000 ريال
1 سال
9,200,000 ريال
1 سال
.center
17,200,000 ريال
1 سال
17,200,000 ريال
1 سال
17,200,000 ريال
1 سال
.city
16,250,000 ريال
1 سال
16,250,000 ريال
1 سال
16,250,000 ريال
1 سال
.click
7,790,000 ريال
1 سال
7,790,000 ريال
1 سال
7,790,000 ريال
1 سال
.clinic
40,140,000 ريال
1 سال
40,140,000 ريال
1 سال
40,140,000 ريال
1 سال
.club ویژه
12,000,000 ريال
1 سال
12,000,000 ريال
1 سال
12,000,000 ريال
1 سال
.co
22,100,000 ريال
1 سال
22,100,000 ريال
1 سال
22,100,000 ريال
1 سال
.com.co
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
.de ویژه
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.education جدید
20,520,000 ريال
1 سال
20,520,000 ريال
1 سال
20,520,000 ريال
1 سال
.es
6,100,000 ريال
1 سال
6,100,000 ريال
1 سال
6,100,000 ريال
1 سال
.eu
5,700,000 ريال
1 سال
5,700,000 ريال
1 سال
5,700,000 ريال
1 سال
.exchange جدید
25,470,000 ريال
1 سال
25,470,000 ريال
1 سال
25,470,000 ريال
1 سال
.fit
23,350,000 ريال
1 سال
23,350,000 ريال
1 سال
23,350,000 ريال
1 سال
.fun جدید
23,250,000 ريال
1 سال
23,250,000 ريال
1 سال
23,250,000 ريال
1 سال
.gold جدید
74,300,000 ريال
1 سال
74,300,000 ريال
1 سال
74,300,000 ريال
1 سال
.guru جدید
25,470,000 ريال
1 سال
25,470,000 ريال
1 سال
25,470,000 ريال
1 سال
.host
61,000,000 ريال
1 سال
61,000,000 ريال
1 سال
61,000,000 ريال
1 سال
.in
7,100,000 ريال
1 سال
7,100,000 ريال
1 سال
7,100,000 ريال
1 سال
.info فروش
3,659,000 ريال
1 سال
16,850,000 ريال
1 سال
16,850,000 ريال
1 سال
.institute
17,100,000 ريال
1 سال
17,100,000 ريال
1 سال
17,100,000 ريال
1 سال
.insure
39,700,000 ريال
1 سال
39,700,000 ريال
1 سال
39,700,000 ريال
1 سال
.io
39,800,000 ريال
1 سال
39,800,000 ريال
1 سال
39,800,000 ريال
1 سال
.it
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.land
23,350,000 ريال
1 سال
23,350,000 ريال
1 سال
23,350,000 ريال
1 سال
.link
7,080,000 ريال
1 سال
7,080,000 ريال
1 سال
7,080,000 ريال
1 سال
.me
13,100,000 ريال
1 سال
13,100,000 ريال
1 سال
13,100,000 ريال
1 سال
.mobi
20,500,000 ريال
1 سال
20,500,000 ريال
1 سال
20,500,000 ريال
1 سال
.name
7,900,000 ريال
1 سال
7,900,000 ريال
1 سال
7,900,000 ريال
1 سال
.net ویژه
9,100,000 ريال
1 سال
9,100,000 ريال
1 سال
9,100,000 ريال
1 سال
.online ویژه
23,000,000 ريال
1 سال
23,000,000 ريال
1 سال
23,000,000 ريال
1 سال
.org ویژه
9,100,000 ريال
1 سال
9,100,000 ريال
1 سال
9,100,000 ريال
1 سال
.pizza جدید
42,500,000 ريال
1 سال
42,500,000 ريال
1 سال
42,500,000 ريال
1 سال
.pro
16,700,000 ريال
1 سال
16,700,000 ريال
1 سال
16,700,000 ريال
1 سال
.pw
16,700,000 ريال
1 سال
16,700,000 ريال
1 سال
16,700,000 ريال
1 سال
.red
14,860,000 ريال
1 سال
14,860,000 ريال
1 سال
14,860,000 ريال
1 سال
.restaurant جدید
40,320,000 ريال
1 سال
40,320,000 ريال
1 سال
40,320,000 ريال
1 سال
.ru
6,750,000 ريال
1 سال
6,750,000 ريال
1 سال
6,750,000 ريال
1 سال
.school جدید
22,640,000 ريال
1 سال
22,640,000 ريال
1 سال
22,640,000 ريال
1 سال
.shop
23,250,000 ريال
1 سال
23,250,000 ريال
1 سال
23,250,000 ريال
1 سال
.site
21,950,000 ريال
1 سال
21,950,000 ريال
1 سال
21,950,000 ريال
1 سال
.store
37,550,000 ريال
1 سال
37,550,000 ريال
1 سال
37,550,000 ريال
1 سال
.tech
37,500,000 ريال
1 سال
37,500,000 ريال
1 سال
37,500,000 ريال
1 سال
.tel
25,470,000 ريال
1 سال
25,470,000 ريال
1 سال
25,470,000 ريال
1 سال
.top ویژه
7,000,000 ريال
1 سال
7,000,000 ريال
1 سال
7,000,000 ريال
1 سال
.tv
26,000,000 ريال
1 سال
26,000,000 ريال
1 سال
26,000,000 ريال
1 سال
.toys
42,440,000 ريال
1 سال
42,440,000 ريال
1 سال
42,440,000 ريال
1 سال
.trade ویژه
19,100,000 ريال
1 سال
19,100,000 ريال
1 سال
19,100,000 ريال
1 سال
.uno
15,150,000 ريال
1 سال
15,150,000 ريال
1 سال
15,150,000 ريال
1 سال
.us
7,650,000 ريال
1 سال
7,650,000 ريال
1 سال
7,650,000 ريال
1 سال
.co.uk
6,000,000 ريال
1 سال
6,000,000 ريال
1 سال
6,000,000 ريال
1 سال
.website
19,100,000 ريال
1 سال
19,100,000 ريال
1 سال
19,100,000 ريال
1 سال
.wedding
21,000,000 ريال
1 سال
21,000,000 ريال
1 سال
21,000,000 ريال
1 سال
.work
7,790,000 ريال
1 سال
7,790,000 ريال
1 سال
7,790,000 ريال
1 سال
.ws
24,750,000 ريال
1 سال
24,750,000 ريال
1 سال
24,750,000 ريال
1 سال
.xyz فروش
2,500,000 ريال
1 سال
10,500,000 ريال
1 سال
10,500,000 ريال
1 سال
.yoga
21,000,000 ريال
1 سال
21,000,000 ريال
1 سال
21,000,000 ريال
1 سال
.ac.ir
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.co.ir
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.gov.ir
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.id.ir
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.org.ir
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.sch.ir
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.ایران
500,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده