ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

اطلاعات تماس
تشخیص دادیم دامنه ای که وارد کردید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
لطفا زبان دامنه ای را که می خواهید ثبت کنید انتخاب کنید.

فروش
.xyz
2,500,000 ريال
.io
38,800,000 ريال
.tech
12,300,000 ريال
.blue
13,000,000 ريال
.co
17,850,000 ريال
ویژه
.org
7,850,000 ريال
ویژه
.net
8,550,000 ريال
ویژه
.com
7,030,000 ريال
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com ویژه
7,030,000 ريال
1 سال
7,030,000 ريال
1 سال
7,400,000 ريال
1 سال
.ir ویژه
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
.academy
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.agency
7,400,000 ريال
1 سال
7,400,000 ريال
1 سال
7,400,000 ريال
1 سال
.app
10,900,000 ريال
1 سال
10,900,000 ريال
1 سال
10,900,000 ريال
1 سال
.asia
9,750,000 ريال
1 سال
9,750,000 ريال
1 سال
9,750,000 ريال
1 سال
.baby جدید
21,300,000 ريال
1 سال
21,300,000 ريال
1 سال
21,300,000 ريال
1 سال
.be
3,550,000 ريال
1 سال
3,550,000 ريال
1 سال
10,200,000 ريال
1 سال
.bike جدید
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
.bio جدید
19,950,000 ريال
1 سال
19,950,000 ريال
1 سال
19,950,000 ريال
1 سال
.biz ویژه
9,750,000 ريال
1 سال
9,750,000 ريال
1 سال
9,750,000 ريال
1 سال
.black
14,380,000 ريال
1 سال
14,380,000 ريال
1 سال
14,380,000 ريال
1 سال
.blog
9,500,000 ريال
1 سال
9,500,000 ريال
1 سال
9,500,000 ريال
1 سال
.blue
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.boutique جدید
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
.ca
4,400,000 ريال
1 سال
4,400,000 ريال
1 سال
4,400,000 ريال
1 سال
.cafe جدید
10,600,000 ريال
1 سال
10,600,000 ريال
1 سال
10,600,000 ريال
1 سال
.care جدید
10,600,000 ريال
1 سال
10,600,000 ريال
1 سال
10,600,000 ريال
1 سال
.cc
3,800,000 ريال
1 سال
3,800,000 ريال
1 سال
3,800,000 ريال
1 سال
.center
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.city
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.click
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
.clinic
12,800,000 ريال
1 سال
12,800,000 ريال
1 سال
12,800,000 ريال
1 سال
.club ویژه
3,930,000 ريال
1 سال
3,930,000 ريال
1 سال
3,930,000 ريال
1 سال
.co
17,850,000 ريال
1 سال
17,850,000 ريال
1 سال
17,850,000 ريال
1 سال
.com.co
2,730,000 ريال
1 سال
2,730,000 ريال
1 سال
2,730,000 ريال
1 سال
.de ویژه
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.education جدید
5,620,000 ريال
1 سال
5,620,000 ريال
1 سال
5,620,000 ريال
1 سال
.es
2,800,000 ريال
1 سال
2,800,000 ريال
1 سال
2,800,000 ريال
1 سال
.eu
2,199,000 ريال
1 سال
3,350,000 ريال
1 سال
3,350,000 ريال
1 سال
.exchange جدید
10,600,000 ريال
1 سال
10,600,000 ريال
1 سال
10,600,000 ريال
1 سال
.fit
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.fun جدید
5,460,000 ريال
1 سال
5,460,000 ريال
1 سال
5,460,000 ريال
1 سال
.gold جدید
28,000,000 ريال
1 سال
28,000,000 ريال
1 سال
28,000,000 ريال
1 سال
.guru جدید
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
.host
24,700,000 ريال
1 سال
24,700,000 ريال
1 سال
24,700,000 ريال
1 سال
.in
3,600,000 ريال
1 سال
3,600,000 ريال
1 سال
3,600,000 ريال
1 سال
.info فروش
3,499,000 ريال
1 سال
14,300,000 ريال
1 سال
14,300,000 ريال
1 سال
.institute
7,750,000 ريال
1 سال
7,750,000 ريال
1 سال
7,750,000 ريال
1 سال
.insure
12,740,000 ريال
1 سال
12,740,000 ريال
1 سال
12,740,000 ريال
1 سال
.io
38,800,000 ريال
1 سال
38,800,000 ريال
1 سال
38,800,000 ريال
1 سال
.it
4,400,000 ريال
1 سال
4,400,000 ريال
1 سال
4,400,000 ريال
1 سال
.land
7,620,000 ريال
1 سال
7,620,000 ريال
1 سال
7,620,000 ريال
1 سال
.link
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
.me
12,000,000 ريال
1 سال
12,000,000 ريال
1 سال
12,000,000 ريال
1 سال
.mobi
5,100,000 ريال
1 سال
5,100,000 ريال
1 سال
5,100,000 ريال
1 سال
.name
6,700,000 ريال
1 سال
6,700,000 ريال
1 سال
6,700,000 ريال
1 سال
.net ویژه
8,550,000 ريال
1 سال
8,550,000 ريال
1 سال
8,550,000 ريال
1 سال
.online ویژه
10,140,000 ريال
1 سال
10,140,000 ريال
1 سال
10,140,000 ريال
1 سال
.org ویژه
7,850,000 ريال
1 سال
7,850,000 ريال
1 سال
7,850,000 ريال
1 سال
.pizza جدید
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
.pro
11,000,000 ريال
1 سال
11,000,000 ريال
1 سال
11,000,000 ريال
1 سال
.pw
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
.red
2,400,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
.restaurant جدید
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
.ru
2,900,000 ريال
1 سال
4,650,000 ريال
1 سال
4,650,000 ريال
1 سال
.school جدید
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.shop
17,300,000 ريال
1 سال
17,300,000 ريال
1 سال
17,300,000 ريال
1 سال
.site
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.store
15,500,000 ريال
1 سال
15,500,000 ريال
1 سال
15,500,000 ريال
1 سال
.surf
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
.tech
12,300,000 ريال
1 سال
12,300,000 ريال
1 سال
12,300,000 ريال
1 سال
.tel
4,080,000 ريال
1 سال
4,080,000 ريال
1 سال
4,080,000 ريال
1 سال
.top ویژه
3,150,000 ريال
1 سال
3,150,000 ريال
1 سال
3,150,000 ريال
1 سال
.tv
8,800,000 ريال
1 سال
8,800,000 ريال
1 سال
8,800,000 ريال
1 سال
.toys
15,000,000 ريال
1 سال
15,000,000 ريال
1 سال
15,000,000 ريال
1 سال
.trade ویژه
8,900,000 ريال
1 سال
8,900,000 ريال
1 سال
8,900,000 ريال
1 سال
.uno
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
.us
6,400,000 ريال
1 سال
6,400,000 ريال
1 سال
6,400,000 ريال
1 سال
.co.uk
2,830,000 ريال
1 سال
2,830,000 ريال
1 سال
2,830,000 ريال
1 سال
.website
7,250,000 ريال
1 سال
7,250,000 ريال
1 سال
7,250,000 ريال
1 سال
.wedding
9,350,000 ريال
1 سال
9,350,000 ريال
1 سال
9,350,000 ريال
1 سال
.work
2,900,000 ريال
1 سال
2,900,000 ريال
1 سال
2,900,000 ريال
1 سال
.ws
8,260,000 ريال
1 سال
8,260,000 ريال
1 سال
8,260,000 ريال
1 سال
.xyz فروش
2,500,000 ريال
1 سال
9,150,000 ريال
1 سال
9,150,000 ريال
1 سال
.yoga
9,350,000 ريال
1 سال
9,350,000 ريال
1 سال
9,350,000 ريال
1 سال
.ac.ir
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
.co.ir
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
.gov.ir
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
.id.ir
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
.org.ir
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
.sch.ir
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
.ایران
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال
400,000 ريال
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده