ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

جستجوی پسوند ها بر اساس موضوع

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
.ir
55,000 ريال
1 سال
60,000 ريال
1 سال
55,000 ريال
1 سال
.academy
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.agency
3,850,000 ريال
1 سال
3,850,000 ريال
1 سال
N/A
.asia
2,150,000 ريال
1 سال
2,150,000 ريال
1 سال
2,150,000 ريال
1 سال
.baby
12,580,000 ريال
1 سال
12,580,000 ريال
1 سال
12,580,000 ريال
1 سال
.bike
5,520,000 ريال
1 سال
5,520,000 ريال
1 سال
5,520,000 ريال
1 سال
.bio
10,140,000 ريال
1 سال
10,140,000 ريال
1 سال
10,140,000 ريال
1 سال
.biz hot!
1,940,000 ريال
1 سال
1,940,000 ريال
1 سال
1,940,000 ريال
1 سال
.black
7,550,000 ريال
1 سال
7,550,000 ريال
1 سال
7,550,000 ريال
1 سال
.blog
4,890,000 ريال
1 سال
4,890,000 ريال
1 سال
4,890,000 ريال
1 سال
.blue
2,100,000 ريال
1 سال
2,100,000 ريال
1 سال
2,100,000 ريال
1 سال
.boutique
4,830,000 ريال
1 سال
4,830,000 ريال
1 سال
4,830,000 ريال
1 سال
.ca
2,080,000 ريال
1 سال
2,080,000 ريال
1 سال
2,080,000 ريال
1 سال
.cafe
5,520,000 ريال
1 سال
5,520,000 ريال
1 سال
5,520,000 ريال
1 سال
.care
5,520,000 ريال
1 سال
5,520,000 ريال
1 سال
5,520,000 ريال
1 سال
.cc
2,080,000 ريال
1 سال
2,080,000 ريال
1 سال
2,080,000 ريال
1 سال
.center
3,850,000 ريال
1 سال
3,850,000 ريال
1 سال
3,850,000 ريال
1 سال
.city
3,344,000 ريال
1 سال
3,344,000 ريال
1 سال
3,344,000 ريال
1 سال
.click
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
.clinic
8,360,000 ريال
1 سال
8,360,000 ريال
1 سال
8,360,000 ريال
1 سال
.club
1,650,000 ريال
1 سال
1,650,000 ريال
1 سال
1,650,000 ريال
1 سال
.co hot!
3,900,000 ريال
1 سال
3,900,000 ريال
1 سال
3,900,000 ريال
1 سال
.com.co
2,730,000 ريال
1 سال
2,730,000 ريال
1 سال
2,730,000 ريال
1 سال
.de
1,060,000 ريال
1 سال
1,060,000 ريال
1 سال
1,060,000 ريال
1 سال
.education
2,700,000 ريال
1 سال
2,700,000 ريال
1 سال
2,700,000 ريال
1 سال
.es hot!
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
.eu
1,120,000 ريال
1 سال
1,120,000 ريال
1 سال
1,120,000 ريال
1 سال
.exchange
5,520,000 ريال
1 سال
5,520,000 ريال
1 سال
5,520,000 ريال
1 سال
.fit
5,016,000 ريال
1 سال
5,016,000 ريال
1 سال
5,016,000 ريال
1 سال
.fun
3,150,000 ريال
1 سال
3,150,000 ريال
1 سال
3,150,000 ريال
1 سال
.gold
14,820,000 ريال
1 سال
14,820,000 ريال
1 سال
14,820,000 ريال
1 سال
.guru
5,520,000 ريال
1 سال
5,520,000 ريال
1 سال
5,520,000 ريال
1 سال
.host
12,600,000 ريال
1 سال
12,600,000 ريال
1 سال
12,600,000 ريال
1 سال
.in
1,590,000 ريال
1 سال
1,590,000 ريال
1 سال
1,590,000 ريال
1 سال
.info
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
.institute
3,344,000 ريال
1 سال
3,344,000 ريال
1 سال
3,344,000 ريال
1 سال
.insure
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.io
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
.it
1,400,000 ريال
1 سال
1,400,000 ريال
1 سال
1,400,000 ريال
1 سال
.land
4,550,000 ريال
1 سال
4,550,000 ريال
1 سال
4,550,000 ريال
1 سال
.link hot!
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
.me
2,540,000 ريال
1 سال
2,540,000 ريال
1 سال
2,540,000 ريال
1 سال
.mobi
2,550,000 ريال
1 سال
2,550,000 ريال
1 سال
2,550,000 ريال
1 سال
.name
1,440,000 ريال
1 سال
1,440,000 ريال
1 سال
1,440,000 ريال
1 سال
.net
1,840,000 ريال
1 سال
1,840,000 ريال
1 سال
1,840,000 ريال
1 سال
.online
4,800,000 ريال
1 سال
4,800,000 ريال
1 سال
4,800,000 ريال
1 سال
.org
1,860,000 ريال
1 سال
1,860,000 ريال
1 سال
1,860,000 ريال
1 سال
.pizza
8,810,000 ريال
1 سال
8,810,000 ريال
1 سال
8,810,000 ريال
1 سال
.pro
2,170,000 ريال
1 سال
2,170,000 ريال
1 سال
2,170,000 ريال
1 سال
.pw hot!
1,510,000 ريال
1 سال
1,510,000 ريال
1 سال
1,510,000 ريال
1 سال
.red
2,400,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
.ru
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
.school
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.shop
4,650,000 ريال
1 سال
4,650,000 ريال
1 سال
4,650,000 ريال
1 سال
.site
3,850,000 ريال
1 سال
3,850,000 ريال
1 سال
3,850,000 ريال
1 سال
.store
6,990,000 ريال
1 سال
6,990,000 ريال
1 سال
6,990,000 ريال
1 سال
.surf
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
.tech
6,490,000 ريال
1 سال
6,490,000 ريال
1 سال
6,490,000 ريال
1 سال
.tel
1,870,000 ريال
1 سال
1,870,000 ريال
1 سال
1,870,000 ريال
1 سال
.top
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
.tv
5,100,000 ريال
1 سال
5,100,000 ريال
1 سال
5,100,000 ريال
1 سال
.toys
6,750,000 ريال
1 سال
6,750,000 ريال
1 سال
6,750,000 ريال
1 سال
.uno
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
.us
1,460,000 ريال
1 سال
1,460,000 ريال
1 سال
1,460,000 ريال
1 سال
.co.uk
1,360,000 ريال
1 سال
1,360,000 ريال
1 سال
1,360,000 ريال
1 سال
.website
1,280,000 ريال
1 سال
1,280,000 ريال
1 سال
4,000,000 ريال
1 سال
.wedding
3,900,000 ريال
1 سال
3,900,000 ريال
1 سال
3,900,000 ريال
1 سال
.work
1,350,000 ريال
1 سال
1,350,000 ريال
1 سال
1,350,000 ريال
1 سال
.ws
2,490,000 ريال
1 سال
2,490,000 ريال
1 سال
2,490,000 ريال
1 سال
.xyz
1,650,000 ريال
1 سال
1,650,000 ريال
1 سال
1,650,000 ريال
1 سال
.yoga
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
.ac.ir
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
.co.ir
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
.gov.ir
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
.id.ir
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
.org.ir
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
.sch.ir
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
.ایران
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال

لطفاً از بالا یک دسته بندی را انتخاب فرمایید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .