ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

جستجوی پسوند ها بر اساس موضوع

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
.ir
50,000 ريال
1 سال
60,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
.asia
720,000 ريال
1 سال
720,000 ريال
1 سال
720,000 ريال
1 سال
.biz
710,000 ريال
1 سال
710,000 ريال
1 سال
710,000 ريال
1 سال
.black
319,000 ريال
1 سال
2,600,000 ريال
1 سال
2,600,000 ريال
1 سال
.blue
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.ca
1,170,000 ريال
1 سال
1,080,000 ريال
1 سال
1,170,000 ريال
1 سال
.cc
770,000 ريال
1 سال
770,000 ريال
1 سال
770,000 ريال
1 سال
.city
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
.click
289,000 ريال
1 سال
289,000 ريال
1 سال
289,000 ريال
1 سال
.club
670,000 ريال
1 سال
670,000 ريال
1 سال
670,000 ريال
1 سال
.co
1,200,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
.eu
465,000 ريال
1 سال
465,000 ريال
1 سال
455,000 ريال
1 سال
.fit
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
.fun
279,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
.host
3,600,000 ريال
1 سال
3,600,000 ريال
1 سال
3,600,000 ريال
1 سال
.in
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
.info
650,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال
.institute
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.insure
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.io
2,800,000 ريال
1 سال
2,800,000 ريال
1 سال
2,800,000 ريال
1 سال
.it
480,000 ريال
1 سال
480,000 ريال
1 سال
480,000 ريال
1 سال
.land
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
.link
530,000 ريال
1 سال
530,000 ريال
1 سال
530,000 ريال
1 سال
.me
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
.mobi
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
.name
410,000 ريال
1 سال
410,000 ريال
1 سال
410,000 ريال
1 سال
.net
700,000 ريال
1 سال
700,000 ريال
1 سال
700,000 ريال
1 سال
.online
159,000 ريال
1 سال
1,420,000 ريال
1 سال
1,420,000 ريال
1 سال
.org
690,000 ريال
1 سال
690,000 ريال
1 سال
690,000 ريال
1 سال
.pro
600,000 ريال
1 سال
600,000 ريال
1 سال
649,000 ريال
1 سال
.pw
400,000 ريال
1 سال
430,000 ريال
1 سال
430,000 ريال
1 سال
.red
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.ru
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
300,000 ريال
1 سال
.shop
1,285,000 ريال
1 سال
1,285,000 ريال
1 سال
1,285,000 ريال
1 سال
.site
379,000 ريال
1 سال
1,300,000 ريال
1 سال
1,300,000 ريال
1 سال
.store
379,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
.surf
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
.tech
2,330,000 ريال
1 سال
2,330,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
.tel
490,000 ريال
1 سال
490,000 ريال
1 سال
490,000 ريال
1 سال
.top
1,050,000 ريال
1 سال
1,050,000 ريال
1 سال
1,050,000 ريال
1 سال
.tv
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.toys
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.uno
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.us
460,000 ريال
1 سال
460,000 ريال
1 سال
460,000 ريال
1 سال
.co.uk
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
450,000 ريال
1 سال
.website
149,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
.wedding
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
.work
650,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال
.ws
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
.xyz
590,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
.yoga
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
.ac.ir
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
.co.ir
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
.gov.ir
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
.id.ir
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
.org.ir
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
.sch.ir
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
.ایران
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال

لطفاً از بالا یک دسته بندی را انتخاب فرمایید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .