مشاهده مقالات برچسب زده شده 'Redirect'

 ریدایرکت آدرس وبسایت از HTTP به HTTPS در پلسک

در صورتی که شما بر روی کنترل پنل پلسک هاست خود گواهی SSL نصب کرده باشید باید آدرس های دامنه سایت...