مشاهده مقالات برچسب زده شده 'Backup'

 نحوه پشتیبان گیری و بازگردانی دیتابیس در کنترل پنل Plesk

بکآپ گیری از دیتابیس: 1. جهت پشتیان گیری از دیتابیس ابتدا وارد کنترل پنل شده و گزینه Databases...