نمایندگی هاست ویندوز داخل کشور

> فضای حافظه 3 گیگابایت
15% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> تعداد اکانت های میزبانی 3 عدد
50% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> DNS اختصاصی رایگان
100% Complete
> IP اختصاصی با درخواست
100% Complete
> سایر امکانات نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق ویندوز 2016 بوده و توسط کنترل پنل پلسک(Plesk) مدیریت می شوند.
IRWRH-3 GB - پلن مقدماتی قیمت 900,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه 5 گیگابایت
25% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> تعداد اکانت های میزبانی نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> DNS اختصاصی رایگان
100% Complete
> IP اختصاصی با درخواست
100% Complete
> سایر امکانات نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق ویندوز 2016 بوده و توسط کنترل پنل پلسک(Plesk) مدیریت می شوند.
IRWRH-5 GB - پلن اقتصادی قیمت 1,500,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه 10 گیگابایت
50% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> تعداد اکانت های میزبانی نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> DNS اختصاصی رایگان
100% Complete
> IP اختصاصی با درخواست
100% Complete
> سایر امکانات نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق ویندوز 2016 بوده و توسط کنترل پنل پلسک(Plesk) مدیریت می شوند.
IRWRH-10 GB - پلن تجاری قیمت 2,750,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه 15 گیگابایت
75% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> تعداد اکانت های میزبانی نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> DNS اختصاصی رایگان
100% Complete
> IP اختصاصی با درخواست
100% Complete
> سایر امکانات نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق ویندوز 2016 بوده و توسط کنترل پنل پلسک(Plesk) مدیریت می شوند.
IRWRH-15 GB - پلن سازمانی قیمت 4,120,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه 20 گیگابایت
100% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> تعداد اکانت های میزبانی نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> DNS اختصاصی رایگان
100% Complete
> IP اختصاصی با درخواست
100% Complete
> سایر امکانات نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق ویندوز 2016 بوده و توسط کنترل پنل پلسک(Plesk) مدیریت می شوند.
IRWRH-20 GB - پلن حرفه‌ای قیمت 5,000,000/ماهیانه
سفارش دهید