بیشتر پس انداز کنید ...

با 7 روز تضمین بازگشت وجه، به هیچ وجه اشتباه انتخاب نمی کنید.
فضای حافظه 100 مگابایت
2% Complete
پهنای باند 5 گیگابایت
8% Complete
بانک اطلاعاتی 1
10% Complete
پارک دامنه 1
10% Complete
ایمیل 1
5% Complete
سابدامین 1
10% Complete
Add-on Domain 0
0% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
هاست لیکونومی - CAH-100 MB - پلن میکرو قیمت 1,470,000/3 ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 250 مگابایت
5% Complete
پهنای باند 5 گیگابایت
8% Complete
بانک اطلاعاتی 2
20% Complete
پارک دامنه 2
20% Complete
ایمیل 2
10% Complete
سابدامین 2
20% Complete
Add-on Domain 0
0% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
هاست لیکونومی - CAH-250 MB - پلن مقدماتی قیمت از 440,000/3 ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 500 مگابایت
10% Complete
پهنای باند 10 گیگابایت
16% Complete
بانک اطلاعاتی 3
30% Complete
پارک دامنه 3
30% Complete
ایمیل 3
15% Complete
سابدامین 3
30% Complete
Add-on Domain 1
20% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
هاست لیکونومی - CAH-500 MB - پلن اقتصادی قیمت از 170,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 1000 مگابایت
20% Complete
پهنای باند 15 گیگابایت
25% Complete
بانک اطلاعاتی 4
40% Complete
پارک دامنه 4
40% Complete
ایمیل 10
50% Complete
سابدامین 4
40% Complete
Add-on Domain 2
40% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
هاست لیکونومی - CAH-1 GB - پلن تجاری قیمت از 290,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 2000 مگابایت
40% Complete
پهنای باند 25 گیگابایت
41% Complete
بانک اطلاعاتی 5
50% Complete
پارک دامنه 5
50% Complete
ایمیل 15
75% Complete
سابدامین 5
50% Complete
Add-on Domain 3
60% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
هاست لیکونومی - CAH-2 GB - پلن سازمانی قیمت از 750,000/ماهیانه
سفارش دهید
فضای حافظه 5000 مگابایت
100% Complete
پهنای باند 60 گیگابایت
100% Complete
بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
پارک دامنه نامحدود
100% Complete
ایمیل 20
100% Complete
سابدامین نامحدود
100% Complete
Add-on Domain 5
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
هاست لیکونومی - CAH-5 GB - پلن حرفه ای قیمت از 500,000/ماهیانه
سفارش دهید