هاست لینوکس خارج از کشور

> فضای حافظه 100 مگابایت
20% Complete
> پهنای باند 4 گیگابایت
50% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
NLH-100 MB - پلن مقدماتی قیمت از 230,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه 250 مگابایت
50% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
NLH-250 MB - پلن اقتصادی قیمت از 310,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه 500 مگابایت
100% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
NLH-500 MB - پلن تجاری قیمت از 360,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه 1 گیگابایت
0% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
NLH-1 GB - پلن سازمانی قیمت از 450,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه 2 گیگابایت
0% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
NLH-2 GB - پلن حرفه ای قیمت از 550,000/ماهیانه
سفارش دهید