هاست لینوکس خارج از کشور

> فضای حافظه 500 مگابایت
50% Complete
> پهنای باند 6 گیگابایت / ماه
30% Complete
> بانک اطلاعاتی 1 عدد
16% Complete
> ایمیل 1 عدد
50% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه ندارد
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
NLH-500 MB - پلن پایه قیمت از 590,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه 1 گیگابایت
0% Complete
> پهنای باند 10 گیگابایت / ماه
50% Complete
> بانک اطلاعاتی 1 عدد
16% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه ندارد
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
NLH-1 GB - پلن استارت آپ قیمت از 800,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه 2 گیگابایت
0% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی 2 عدد
33% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه 1 عدد
25% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
NLH-2 GB - پلن رشد قیمت از 890,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه ۵ گیگابایت
100% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی 3 عدد
50% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه 2 عدد
50% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
NLH-5 GB - پلن نقره قیمت 1,350,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه 10 گیگابایت
1% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
NLH-10 GB - پلن طلایی قیمت 1,990,000/ماهیانه
سفارش دهید
> فضای حافظه 10 گیگابایت
1% Complete
> پهنای باند نامحدود
100% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
ILH-10 GB - پلن طلایی قیمت 1,990,000/ماهیانه
سفارش دهید