تنظیم یا تغییر collation در SQL Server

Database Collation در بانک اطلاعاتی SQL زبان قابل فهم بین بانک اطلاعاتی و نرم افزار Management Studio را مشخص مینماید. در صورت عدم Set نمودن Collation استاندارد مربوط به زبان بانک اطلاعاتی، کاراکتر های تعریف نشده در بانک اطلاعاتی به صورت به هم ریخته و بعضا '؟' در خواهند آمد.

یکی از Collation هایی که از کاراکترهای موجود در زبان فارسی پشتیبانی می نماید Arabic_Cs_AS می باشد. توسط دستور ذیل، کولیشن دیتابیس به Arabic_Cs_AS تغییر پیدا می کند. جهت ست نمودن Collation بانک اطلاعاتی از طریق اجرای Query مراحل ذیل را دنبال نمائید.

USE [master];
GO
ALTER DATABASE DBNAME SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
GO
ALTER DATABASE DBNAME
COLLATE Arabic_Cs_AS ;
GO
USE [master];
ALTER DATABASE DBNAME SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

نکته: به جای DBNAME نام دیتابیس خود را وارد نمایید.

ویا میتوانید در Microsoft SQL Server Management Studio بر روی اسم دیتابیس راست کلیک نموده و گزینه properties را انتخاب نمائید و سپس از منوی راست روی option کلیک کنید و collation را تغییر دهید. بهتر است برای زبان فارسی collation را بر روی Arabic_Cs_AS تنظیم نمائید.

همچنین جهت مشاهده لیست تمامی Collation های قابل پشتیبانی توسط نرم افزار SQL Server میتوانید Query ذیل را در این نرم افزار Run نمائید.

SELECT * FROM ::fn_helpcollations()
  • SQL Server, Collation, تبدیل collation در sql, ذخیره فارسی در sql server
  • 0 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟

مقالات مرتبط

رفع خطای 'Saving changes is not permitted 'Prevent saving changes that require table re-creation در SQL Server

اگر از هاست ویندوز استفاده می نمایید و احتمالا با دیتابیس MSSQL اقدام به مدیریت وبسایت خود می...