ثبت پرداخت آفلاین / فیش بانکی

مشاهده فیش های ثبت شده

نام بانک: بانك پارسيان

شماره حساب: 0200704689008

شماره کارت: 6221-0610-6120-8197

شناسه شبا: IR770540102380020704689008

به نام: محمد مهدی کاشانی

نام بانک: بانك پاسارگاد

شماره حساب: 2178000113934051

شماره کارت: 5022-2910-2740-0538

شناسه شبا: IR310570021780011393405101

به نام: محمد مهدی کاشانی

نام بانک: بانك ملت

شماره حساب: 5286557073

شماره کارت: 6104-3379-1475-4104

شناسه شبا:

به نام: محمد مهدی کاشانیلطفا وارد شوید: در صورتی که قصد ثبت مشخصات پرداخت خود را دارید ابتدا وارد سایت شده و سپس مشخصات پرداخت را در فرم نمایش داده شده وارد نمایید.