هاست لینوکس ایران

> فضای حافظه 100 مگابایت
20% Complete
> پهنای باند 2 گیگابایت
6% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
ILH-100 MB - پلن مقدماتی قیمت 34,000/mo
سفارش دهید
> فضای حافظه 250 مگابایت
50% Complete
> پهنای باند 4 گیگابایت
13% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
ILH-250 MB - پلن اقتصادی قیمت 60,000/mo
سفارش دهید
> فضای حافظه 500 مگابایت
100% Complete
> پهنای باند 7 گیگابایت
23% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
ILH-500 MB - پلن تجاری قیمت 94,000/mo
سفارش دهید
> فضای حافظه 1 گیگابایت
0% Complete
> پهنای باند 15 گیگابایت
50% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
ILH-1 GB - پلن سازمانی قیمت 138,000/mo
سفارش دهید
> فضای حافظه 2 گیگابایت
0% Complete
> پهنای باند 30 گیگابایت
100% Complete
> بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete
> ایمیل نامحدود
100% Complete
> سابدامین نامحدود
100% Complete
> پارک دامنه نامحدود
100% Complete
> سیستم عامل تمام پلن های فوق لینوکس بوده و توسط کنترل پنل Cpanel مدیریت می شوند.
ILH-2 GB - پلن حرفه ای قیمت 230,000/mo
سفارش دهید