سرور مجازی هلند

> پردازنده 1 هسته ای
5% Complete
> فضای دیسک 40 گیگابایت SSD
8% Complete
> رم 1 گیگابایت
3% Complete
> پهنای باند 4 ترابایت
40% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
12% Complete
> موقعیت سرور هلند / آمستردام
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
NLVS-40 GB - پلن مقدماتی قیمت از 620,000/mo
سفارش دهید
> پردازنده 2 هسته ای
10% Complete
> فضای دیسک 60 گیگابایت SSD
12% Complete
> رم 2 گیگابایت
6% Complete
> پهنای باند 6 ترابایت
60% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
12% Complete
> موقعیت سرور هلند / آمستردام
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
NLVS-60 GB - پلن اقتصادی قیمت از 1,150,000/mo
سفارش دهید
> پردازنده 4 هسته ای
20% Complete
> فضای دیسک 80 گیگابایت SSD
16% Complete
> رم 4 گیگابایت
13% Complete
> پهنای باند 8 ترابایت
80% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
12% Complete
> موقعیت سرور هلند / آمستردام
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
NLVS-80 GB - پلن تجاری قیمت از 1,920,000/mo
سفارش دهید
> پردازنده 8 هسته ای
40% Complete
> فضای دیسک 160 گیگابایت SSD
32% Complete
> رم 8 گیگابایت
26% Complete
> پهنای باند 10 ترابایت
100% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
12% Complete
> موقعیت سرور هلند / آمستردام
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
NLVS-160 GB - پلن سازمانی قیمت از 3,120,000/mo
سفارش دهید
> پردازنده 20 هسته ای
100% Complete
> فضای دیسک 500 گیگابایت SSD
100% Complete
> رم 30 گیگابایت
100% Complete
> پهنای باند 10 ترابایت
100% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 8 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور هلند / آمستردام
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
NLVS-500 GB - پلن حرفه ای قیمت 49,450,000/mo
سفارش دهید