سرور مجازی هلند

> پردازنده 1 هسته ای
6% Complete
> فضای دیسک 40 گیگابایت SSD
25% Complete
> رم 1 گیگابایت
6% Complete
> پهنای باند 4 ترابایت
40% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور هلند / آمستردام
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
NLVS-40 GB - پلن مقدماتی قیمت از 1,230,000/mo
سفارش دهید
> پردازنده 2 هسته ای
12% Complete
> فضای دیسک 60 گیگابایت SSD
37% Complete
> رم 2 گیگابایت
12% Complete
> پهنای باند 6 ترابایت
60% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور هلند / آمستردام
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
NLVS-60 GB - پلن اقتصادی قیمت از 2,256,000/mo
سفارش دهید
> پردازنده 4 هسته ای
25% Complete
> فضای دیسک 80 گیگابایت SSD
50% Complete
> رم 4 گیگابایت
25% Complete
> پهنای باند 8 ترابایت
80% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور هلند / آمستردام
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
NLVS-80 GB - پلن تجاری قیمت از 4,020,000/mo
سفارش دهید
> پردازنده 8 هسته ای
50% Complete
> فضای دیسک 160 گیگابایت SSD
100% Complete
> رم 8 گیگابایت
50% Complete
> پهنای باند 10 ترابایت
100% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور هلند / آمستردام
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
NLVS-160 GB - پلن سازمانی قیمت از 8,880,000/mo
سفارش دهید
> پردازنده 16 هسته ای
100% Complete
> فضای دیسک 160 گیگابایت SSD
100% Complete
> رم 16 گیگابایت
100% Complete
> پهنای باند 10 ترابایت
100% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور هلند / آمستردام
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
NLVS-500 GB - پلن حرفه ای قیمت 22,130,000/mo
سفارش دهید