سرور مجازی هلند

> پردازنده 1 هسته ای
12% Complete
> فضای دیسک 20 گیگابایت SSD
16% Complete
> رم 1 گیگابایت
6% Complete
> پهنای باند 4 ترابایت
40% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور هلند / آمستردام
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
NLVS-20 GB - پلن مقدماتی قیمت از 1,800,000/mo
سفارش دهید
> پردازنده 1 هسته ای
12% Complete
> فضای دیسک 40 گیگابایت SSD
33% Complete
> رم 2 گیگابایت
12% Complete
> پهنای باند 6 ترابایت
60% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور هلند / آمستردام
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
NLVS-40 GB - پلن اقتصادی قیمت از 3,600,000/mo
سفارش دهید
> پردازنده 2 هسته ای
25% Complete
> فضای دیسک 60 گیگابایت SSD
50% Complete
> رم 4 گیگابایت
25% Complete
> پهنای باند 8 ترابایت
80% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور هلند / آمستردام
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
NLVS-60 GB - پلن تجاری قیمت از 3,680,000/mo
سفارش دهید
> پردازنده 4 هسته ای
50% Complete
> فضای دیسک 80 گیگابایت SSD
66% Complete
> رم 8 گیگابایت
50% Complete
> پهنای باند 8 ترابایت
80% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور هلند / آمستردام
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
NLVS-80 GB - پلن سازمانی قیمت از 6,100,000/mo
سفارش دهید
> پردازنده 8 هسته ای
100% Complete
> فضای دیسک 120 گیگابایت SSD
100% Complete
> رم 16 گیگابایت
100% Complete
> پهنای باند 10 ترابایت
100% Complete
> تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد
100% Complete
> موقعیت سرور هلند / آمستردام
100% Complete
مجازی ساز تمام پلن های فوق، KVM می باشد.
NLVS-120 GB - پلن حرفه ای قیمت از 10,770,000/mo
سفارش دهید