گواهینامه SSL

گواهینامه InstantSSL شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. برخی از مشخصات این گواهینامه
100% Complete
- کد گذاری 2048-bit
100% Complete
- همخوانی با 99.3% از مرورگر ها
100% Complete
- ضمانت $10,000
10% Complete
- WildCard ندارد
100% Complete
- نشانگر سبزرنگ ندارد
100% Complete
- امکان صدور مجدد رایگان
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها به جز دامنه های .ir
Comodo - Instant SSL قیمت 1,755,000/yr سفارش دهید
گواهینامه InstantSSL Pro شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. برخی از مشخصات این گواهینامه
100% Complete
- کد گذاری 2048-bit
100% Complete
- همخوانی با 99.3% از مرورگر ها
100% Complete
- ضمانت $100,000
100% Complete
- WildCard ندارد
100% Complete
- نشانگر سبزرنگ ندارد
100% Complete
- امکان صدور مجدد رایگان
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها به جز دامنه های .ir
Comodo - InstantSSL Pro قیمت 1,980,000/yr سفارش دهید